Omlag 65 tilsette arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse finn me lærarar, spesialpedagogar, miljøterapeutar og fagarbeidarar. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal.

Trudvang består av to bygg samanbunde av ein gymsal i midten. I det eldste, murbygget, har me klasserom for 4. og 5.klassane våre samt nokre spesialrom.
Hovudbygget er dei andre årsstega sin base, SFO held til i hovudbygget. 

6. - 10.klasse går på Kvåle skule.