Velkommen til Trudvang skule

Trudvang skule er ein 1-5 skule med 3 parallellar og omlag 330 elevar. Rundt 45 vaksne arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse finn me lærarar, spesialpedagogar, miljøterapeutar og assistentar. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal.

Trudvang består av to bygg samanbunde av ein gymsal i midten. I det eldste, murbygget, har me klasserom for 5.klassane våre samt nokre spesialrom. Hovudbygget er dei andre årsstega sin base, SFO har tre basar i hovudbygget. 6. - 10.klasse går på Kvåle skule og har heimeside her.

Administrasjonen og arbeidsrom for lærarane er plassert i hovudbygget.

Ansvarleg redaktør for heimesida og rektor på skulen er
Bjarte Ramstad.

Bygningane på Trudvang:
- "Gamle Trudvang": 1893
- Gamle gymnastikkbygningen: 1939
- Holebrakka: 1947 ( reven 2011 )
- Murbygningen: 1957 ( renovert 2012 )
- Musikkavdelinga / paviljongen: 1963
- Nye Trudvang: 1981 ( bygd om i år 2000 )

 

Trudvang skule
Skulevegen 5
Postboks 61
6851 Sogndal

Tlf kontor: 57629780

1.klasse: 57629787
2.klasse 57629790
3.klasse: 57629795
4.klasse: 57629796
5.klasse: 57629770 ( murbygget )

SFO blå: 95802682
SFO grøn: 95807528

Helsesøster: 57629785
            mob: 99286120

Kontaktskjema ( melding til skulen utan å nytte e-post, vert lest av kontorpersonalet )

Tur til Astruptunet

Torsdag 28. August var heile tredjetrinnet på tur til Astruptunet i Jølster. Bakgrunn for turen er eit tverrfagleg prosjekt om kunstnaren Nikolai Astrup. Me hadde ein flott dag der me fekk oppleve heimstaden til Nikolai Astrup og lære meir om hans liv og virke.

Søk på nettet:

 

Nyhende og aktuelle saker

Klede!

Det er atter ein gong mykje flotte klede som ligg på skulen vår. Gjer vel og hent!! Rektor
30.09.2014

Klatring på SFO onsdagar.


Les meir »   15.09.2014

Møte for FAU og foreldrekontaktane i klassane

Rektor kallar inn til informasjonsmøte for dei nye foreldrekontaktane. Det vert og arbeidscafe med sitjande FAU-styre! Tysdag 16.september kl 19 på personalrommet. ALLE vel møtt! Rektor
Les meir »   10.09.2014

FYR OG FLAMME

Finken og Felix, Eldar og Vanja var på besøk hos 1.-4.klasse for å lære bort noko om brannvern. Spør om kva dei lærte.
Les meir »   27.08.2014

RSS

Trudvang på facebook

Skuleruta 2014 - 2015

Dagsrytme:
måndag: 09.00 - 13.40
tysdag 09.00 - 14.35
onsdag 09.00 - 12.55 ( 14.35 for 5.klasse )
torsdag 09.00 - 14.35
fredag 09.00 - 13.40

Skuleruta:

AUGUST
Første skuledag: måndag 18. august
( 1.klasse møter kl 09.30 )
MRK: SFO stengt tysdag 12.august ( planlegging )

SEPTEMBER

OKTOBER
Haustferie måndag 6. til fredag 10. oktober(v. 41)
NB: ELEVFRI dag fredag 3.oktober pga studietur for personalet

NOVEMBER

DESEMBER
Siste skuledag før jul: Fredag 19. desember

JANUAR
Første skuledag: mandag 5. januar

FEBRUAR
Vinterferie: 16. februar – 20. februar(veke 8)

MARS
Siste skuledag før påske: fredag 27.mars


APRIL
Første skuledag etter påske: tysdag 7. april

MAI
Elevfri dag: 15. mai

JUNI
Siste skuledag : Fredag 19.juni

Nasjonale skulenyhende

Skoleeigarar nektar lærarar vidareutdanning

57 lærarar søkte i vår om å få starte vidareutdanning i grunnskolefaget mat og helse. Berre 15 har fått plass.
Les meir »

TV-kanal vil ha tak i lærere som "virkelig fortjener anerkjennelse"

Kjenner du en dedikert og inspirerende lærer som virkelig fortjener anerkjennelse? TV Norge søker nominasjoner av personer som har utrettet noe utenom det vanlige.
Les meir »

Vil ha skolesatsing, ikke bare lærerstatsing

- Regjeringa vil bedre lærernes kvalifikasjoner, men ikke deres arbeidsvilkår. Derfor trenger vi fortsatt en skolesatsing, sier Bjørn Wiik, leder i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag
Les meir »

Regjeringas krav blir svært krevende i Finnmark

For skolene i Finnmark vil regjeringas skjerping av kompetansekrava til lærere vil bli svært krevende, ifølge utdanningsdirektør i Finnmark, Lisbeth Isaksen.
Les meir »

Regjeringen vil øke lærernes kunnskap

Høyere kunnskapskrav til lærerne skal sikre at elevene lærer mer. Det er essensen i regjeringens lærerløft.
Les meir »

Venstre: Etterlyser plan for rekruttering

Venstre mener det er bra at samarbeidsavtalens punkt om Lærerløftet følges opp av regjeringen, men etterlyser en plan for kutt i skolebyråkratiet og at det ryddes tid for lærerne til faktisk å undervise.
Les meir »

KS venter at det følger «betydelige ressurser» med lærerløft

Kommunene organisasjon KS roser regjeringens planer for norsk skole, og regner med at det nå vil drysse flere millioner over skoleeierne.
Les meir »

Regjeringen innfører kompetansekrav til alle lærere

Alle som jobber i skolen skal i løpet av ti år ha ekstra kompetanse innen matte, engelsk og norsk. Det er ett av regjeringens fire hovedtiltak for å bedre kvaliteten i norsk skole.
Les meir »

Salgsopplæring under utvikling

Tradisjonell fagopplæring har aldri stått sterkt i dagligvarehandelen.
Les meir »

Stor mottakelse for nye Oslo-lærere

Torsdag ettermiddag inviteres alle Osloskolens nye lærere og deres rektorer til mottakelse i Oslo rådhus. Over 450 lærere kommer til mottakelsen.
Les meir »