Velkommen til Trudvang skule

Trudvang skule er ein 1-5 skule med 3 parallellar og omlag 330 elevar. Rundt 45 vaksne arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse finn me lærarar, spesialpedagogar, miljøterapeutar og assistentar. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal.

Trudvang består av to bygg samanbunde av ein gymsal i midten. I det eldste, murbygget, har me klasserom for 5.klassane våre samt nokre spesialrom. Hovudbygget er dei andre årsstega sin base, SFO har tre basar i hovudbygget. 6. - 10.klasse går på Kvåle skule og har heimeside her.

Administrasjonen og arbeidsrom for lærarane er plassert i hovudbygget.

Ansvarleg redaktør for heimesida og rektor på skulen er
Bjarte Ramstad.

Bygningane på Trudvang:
- "Gamle Trudvang": 1893
- Gamle gymnastikkbygningen: 1939
- Holebrakka: 1947 ( reven 2011 )
- Murbygningen: 1957 ( renovert 2012 )
- Musikkavdelinga / paviljongen: 1963
- Nye Trudvang: 1981 ( bygd om i år 2000 )

 

Trudvang skule
Skulevegen 5
Postboks 61
6851 Sogndal

Tlf kontor: 57629780

1.klasse: 57629787
2.klasse 57629790
3.klasse: 57629795
4.klasse: 57629796
5.klasse: 57629770 ( murbygget )

SFO blå: 95802682
SFO grøn: 95807528

Kontaktskjema ( melding til skulen utan å nytte e-post, vert lest av kontorpersonalet )

Søk på nettet:

 

Nyhende og aktuelle saker

Påskeferie på SFO!

Sjå her for informasjon om aktivitetar dei ulike dagane i veke 16.
11.04.2014

Attgløymde klede

HUGS å hente heim alle klede de har forlagt før påske. Kleda er enten i garderobane rundt om, eller dei kan vere lagde under hovudtrappa ved mjelkeskåpa. Store verdiar dette, vonar dei finn heimatt! BRa
08.04.2014

Foreldremøte nye 1.klassingar

Det vert foreldremøte for dei som skal byrje i 1.klasse hausten 2014 tysdag den 8.april klokka 18.30 - 20.00 på musikkrommet. Innkalling kjem via barnehagane denne veka. Alle vel møtt! Rektor
31.03.2014

Trivselsagentar på Trudvang!

Kapittel 9a i opplæringslova pålegg skulen i å arbeida kontinuerlig for å sikra at skulemiljøet fremjar helse og tryggleik for elevane. Skulen skal engasjera elevane i planlegging (til dømes gjennom elevrådet) og gjennomføring av tiltak som betrar helsa, miljøet og tryggleiken. Som eit ledd i dette, ynskjer skulen å starta opp med trivselsagentar. Elevrådet er positiv til dette tiltaket.
Les meir »   17.02.2014

RSS

Trudvang på facebook

Skuleruta 2013 - 2014

Dagsrytme:
måndag: 09.00 - 13.40
tysdag 09.00 - 14.35
onsdag 09.00 - 12.55 ( 14.35 for 5.klasse )
torsdag 09.00 - 14.35
fredag 09.00 - 13.40

Skuleruta:

AUGUST
Første skuledag: måndag 19. august
( 1.klasse møter kl 09.30 )

SEPTEMBER

OKTOBER
Haustferie måndag 7. til fredag 11. oktober(v. 41)

NOVEMBER

DESEMBER
Siste skuledag før jul: Fredag 20. desember

JANUAR
Første skuledag: torsdag 2. januar

FEBRUAR
Vinterferie: 17. februar – 21. februar(veke 8)

MARS

APRIL
Lærarstemne og elevfri dag 4. april
Siste skuledag før påske: fredag 11. april
Første skuledag etter påske: tysdag 22. april

MAI
Elevfrie dagar: 1. - 2. og 29. - 30. mai

JUNI
Siste skuledag : Fredag 20.juni

Nasjonale skulenyhende

Elever bruker hørselsvern i klasserommet

Stadig flere elever sitter med hørselsvern i klasserommene i Danmark for å klare å konsentrere seg. En fallitterklæring, mener politiker.
Les meir »

Hagen vil koble inn barnevernet om barn ikke lærer norsk

Carl I. Hagen åpner for å ta barna fra innvandrere som ikke vil la dem lære norsk.
Les meir »

Per Sandberg går mot egen regjering og er mot en egen muslimsk skole i Oslo

Nestleder Per Sandberg i Frp tordner mot sin egen regjering og mener den bør stoppe planene om en egen muslimsk skole i Oslo.
Les meir »

Røe Isaksen sier han er inhabil om muslimsk skole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) erklærer seg inhabil når en varslet klage på vedtaket om å tillate en muslimsk skole i Oslo skal behandles.
Les meir »

Muslimsk skolesøknad kan havne hos regjeringen

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) klager på Utdanningsdirektoratets vedtak om å si ja til en muslimsk barne- og ungdomsskole i Oslo.
Les meir »

Clemet ryddet i privatskoledebatten

I et hastevedtak åpner regjeringen for at Kunnskapsdepartementet gis fullmakt til å godkjenne private skoler som ikke oppfyller dagens privatskolelov. Clemet ønsker utøvelse av skjønn.
Les meir »

Trond Giske slakter ny privatskolelov

- Hastevedtaket som skal godkjennes i statsråd i morgen, om å gi Kunnskapsdepartementet fullmakt til å godkjenne privatskoler etter skjønn, er å åpne låvedøra på vidt gap, sier Giske.
Les meir »

Resultatene fra Elevundersøkelsen er forsinket

Resultatene fra Elevundersøkelsen er forsinket i Skoleporten på grunn av tekniske problemer hos dataleverandøren.
Les meir »

Guttene sakker akterut i skolen

Guttene får dårligere resultater på skolen, sliter mer med motivasjonen og dropper i større grad ut. Nå har jentene også tatt dem igjen i realfag, viser en NOVA-rapport.
Les meir »

Utdanningsdirektoratet godkjenner mange nye ikke-religiøse privatskoler

Utdanningsdirektoratet har godkjent 27 av 56 søknader om oppstart av nye privatskoler.
Les meir »