Velkommen til Trudvang skule

Trudvang skule er ein 1-5 skule med 3 parallellar og omlag 330 elevar. Rundt 45 vaksne arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse finn me lærarar, spesialpedagogar, miljøterapeutar og assistentar. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal.

Trudvang består av to bygg samanbunde av ein gymsal i midten. I det eldste, murbygget, har me klasserom for 5.klassane våre samt nokre spesialrom. Hovudbygget er dei andre årsstega sin base, SFO har tre basar i hovudbygget. 6. - 10.klasse går på Kvåle skule og har heimeside her.

Administrasjonen og arbeidsrom for lærarane er plassert i hovudbygget.

Ansvarleg redaktør for heimesida og rektor på skulen er
Bjarte Ramstad.

Bygningane på Trudvang:
- "Gamle Trudvang": 1893
- Gamle gymnastikkbygningen: 1939
- Holebrakka: 1947 ( reven 2011 )
- Murbygningen: 1957 ( renovert 2012 )
- Musikkavdelinga / paviljongen: 1963
- Nye Trudvang: 1981 ( bygd om i år 2000 )

 

Trudvang skule
Skulevegen 5
Postboks 61
6851 Sogndal

Tlf kontor: 57629780

1.klasse: 57629787
2.klasse 57629790
3.klasse: 57629795
4.klasse: 57629796
5.klasse: 57629770 ( murbygget )

SFO blå: 95802682
SFO grøn: 95807528

Helsesøster: 57629785
            mob: 99286120

Kontaktskjema ( melding til skulen utan å nytte e-post, vert lest av kontorpersonalet )

Søk på nettet:

 

Nyhende og aktuelle saker

Velkommen til SFO frå og med måndag! Mrk stad og tlf!

Måndag kl 07.30 set me i gang nytt SFO-år for dei med heilplass eller ferieplass. SFO vert fram til skulestart på OPPSIDA av bygget, frå og med tysdag 29/7 held me til på blå avdeling (midten på oppsida). Grunnen er arbeid nede på grøn avdeling som vanlegvis husar ferie-SFO. Me har røynde folk på jobb no i oppstarten, alle nye og kjende brukarar velkomne! TLF SFO: 95 80 75 28. Rektor
26.07.2014

Info om leksehjelp vert sendt ut til oppstarten i august.


20.06.2014

SKULEMJØLK 2014/15

Tinging av skulemjølk kan du no gjere på skolemelk.no.
Les meir »   18.06.2014

1.klasselister

Listene er no gjeve til barnehagane, og dei legg dei ut i hyllene til borna. Dei legg og ut invitasjon til førskuledag og foreldremøte. Datoen for dette er 5.juni ( foreldremøtet er kl 19.00 ). Klasselista inneheld og namn på kontaktlærar. Samarbeidet med barnehagane har vore godt i arbeidsfasen, og eg meiner me samla sett står med tre gode klassar. Rektor.
16.05.2014

RSS

Trudvang på facebook

Skuleruta 2013 - 2014

Dagsrytme:
måndag: 09.00 - 13.40
tysdag 09.00 - 14.35
onsdag 09.00 - 12.55 ( 14.35 for 5.klasse )
torsdag 09.00 - 14.35
fredag 09.00 - 13.40

Skuleruta:

AUGUST
Første skuledag: måndag 19. august
( 1.klasse møter kl 09.30 )

SEPTEMBER

OKTOBER
Haustferie måndag 7. til fredag 11. oktober(v. 41)

NOVEMBER

DESEMBER
Siste skuledag før jul: Fredag 20. desember

JANUAR
Første skuledag: torsdag 2. januar

FEBRUAR
Vinterferie: 17. februar – 21. februar(veke 8)

MARS

APRIL
Lærarstemne og elevfri dag 4. april
Siste skuledag før påske: fredag 11. april
Første skuledag etter påske: tysdag 22. april

MAI
Elevfrie dagar: 1. - 2. og 29. - 30. mai

JUNI
Elevfrie dagar: 9.juni
Siste skuledag : Fredag 20.juni

Nasjonale skulenyhende

Væpna lærarar i ni amerikanske delstatar

I ni av delstatane i USA kan lærarar ha med seg våpen på skulen. Tanken er at dei skal hindre massedrap på elevar og tilsette.
Les meir »

7 millioner til svømmeopplæring for innvandrere

Kunnskapsdepartementet vil gi 7 millioner kroner til svømmeopplæring for elever med minoritetsbakgrunn som går glipp av det på grunnskolen.
Les meir »

Mange vil lage samiske læremidler

Søknadene om tilskudd til utvikling av nye læremidler på samisk var i år på til sammen 67 millioner kroner.
Les meir »

Mobbeoffer blir skulkarar

16 prosent av dei elevane som regelmessig skulkar blir mobba på skolen.
Les meir »

- Barna bør lære å svømme når de er seks år

Norges Svømmeforbund ser at skoler og foreninger ikke kan legge turer til vann eller sjø, fordi så mange ikke kan svømme. De mener seksåringer bør lære å svømme
Les meir »

Venstre vil ha ett ekstra år for svake elever

Venstre ønsker å gi elever med dårligst resultater fra grunnskolen et tilbud om et ekstra år på skolebenken.
Les meir »

Én av ti fikk karakteren 1 på grunnskolen

6779 elever, eller 9,7 prosent, gikk i fjor ut av grunnskolen med karakteren 1 eller «ikke vurdert» i ett eller flere fag, skriver VG.
Les meir »

Lærere har sommerjobb med barn

- Her kan jeg være den læreren det ikke alltid er tid til å være, sier Jenny Olaisen. For sjette gang har hun sommerjobb ved feriekolonien på Hudøy i Oslofjorden.
Les meir »

TALIS: 95 % av lærerne trives på jobben

95 % av norske lærere sier at de trives på jobben, ifølge den siste TALIS-undersøkelsen.
Les meir »

Lite oversikt over hvilke tilbud som finnes i sommerskolene

Mange sommerskoler for barn og unge begynner denne uken. Men få har kontroll over hvilke tilbud som finnes.
Les meir »